Privacybeleid

HOME / Privacybeleid

Medisch Pedicure Praktijk Bianka:
Medisch Pedicure Praktijk Bianka, gevestigd aan Matissehof 82 1628XS Hoorn, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
https://www.medischpedicurepraktijkbianka.nl
Matissehof 82
1628XS Hoorn
+31 6 14 12 13 24

Bianka Verdonck is de Functionaris Gegevensbescherming van Medisch Pedicure Praktijk Bianka
Zij is te bereiken via bianka.verdonck@mppb.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken
Medisch Pedicure Praktijk Bianka verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.
Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
- Voor- en achternaam
- Geslacht
- Geboortedatum
- Geboorteplaats
- Adresgegevens
- Telefoonnummer
- E-mailadres

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Medisch Pedicure Praktijk Bianka verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u:
- Gezondheid

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Medisch Pedicure Praktijk Bianka verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen: - Om goederen en diensten bij u af te leveren

Geautomatiseerde besluitvorming
Medisch Pedicure Praktijk Bianka neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Medisch Pedicure Praktijk Bianka) tussen zit. Medisch Pedicure Praktijk Bianka gebruikt de volgende computerprogramma's of -systemen:
- Podonet

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Medisch Pedicure Praktijk Bianka bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Delen van persoonsgegevens met derden
Medisch Pedicure Praktijk Bianka verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Medisch Pedicure Praktijk Bianka gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Medisch Pedicure Praktijk Bianka en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar bianka.verdonck@mppb.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Medisch Pedicure Praktijk Bianka wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link:
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Medisch Pedicure Praktijk Bianka neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via bianka.verdonck@mppb.nl. Medisch Pedicure Praktijk Bianka heeft de volgende maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen: [voeg hier eventueel andere maatregelen die je neemt aan toe]
- Beveiligingssoftware, zoals een virusscanner en firewall.
- TLS (voorheen SSL) Wij versturen uw gegevens via een beveiligde internetverbinding. Dit kunt u zien aan de adresbalk 'https' en het hangslotje in de adresbalk.

Adres

Medisch Pedicure Praktijk Bianka
Matissehof 82
1628 XS Hoorn

Contact

E-mail: info@mppb.nl
Mobiel: 06 14 12 13 24
KVK: 72793287

Openingstijden

Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag
9:00 - 17:00 9:00 - 17:00 9:00 - 21:00 9:00 - 17:00 geslotenProVoet ProCert

Neem contact op